Updates

Trong quá trình sử dụng ô tô, có những thói quen xấu của người sử dụng mà kính xe ô tô bị ảnh hưởng nghiêm trọng:
- Sử dụng nước rửa là nước chưa xử lý như nước mưa có nhiều axit, nước giếng khoan có rất nhiều cặn và oxit kim loại.
- Nước rửa kính không phải loại chuyên dụng gây ra tác dụng phụ.
...

Read More
Order online

VỆ SINH XE Ô TÔ ĐÚNG CÁCH

Xe ô tô vốn là một tài sản, hoặc cũng có thể coi là phương tiện giao thông giá trị cao. Thế nên rất nhiều người cùng chung câu hỏi: ‘Làm thế nào để chăm sóc xe ô tô đúng cách?’

Đây là một câu hỏi tưởng đơn giản nhưng thực tế, rất nhiều sai sót xảy ra với những người tự...

Read More
Learn more

Testimonials

2 years ago
(Translated by Google) If you have a lot of knowledge about automobiles, you will definitely choose to shop here. And if you do not have much knowledge about cars, the more you buy here. Because AutoSpa always has a lot of genuine products to help care for bann love the best way. (Original) Nếu bạn đã có nhiều kiến thức về ô tô, chắc chắn bạn sẽ chọn mua hàng ở đây. Còn nếu bạn chưa có nhiều kiến thức về ô tô, thì càng nên mua hàng ở đây. Vì AutoSpa luôn có nhiều sản phẩm chính hãng giúp chăm sóc xế yêu của bann một cách tốt nhất.
- Chung L
2 years ago
(Translated by Google) Many genuine products help to take care of your beloved. (Original) Rất nhiều sản phẩm chính hãng giúp chăm sóc xế yêu.
- Lan A
2 years ago
(Translated by Google) Know Autospa from otofun forum, see that you are very professional, diversified goods and services, enthusiastic staff. You will definitely grow. (Original) Biết đến Autospa từ diễn đàn otofun, thấy các bạn rất chuyên nghiệp, đa dạng hàng hóa và dịch vụ, nhân viên nhiệt tình. Chắc chắn các bạn sẽ ngày càng phát triển.
- Nguyễn M

Contact Us

Contact

Call now
  • 094 661 21 68
  • 097 941 46 69

Address

Get directions
434 Trần Khát Chân
Hà Nội
Hanoi City 10000
Vietnam

Business Hours

Mon:8:00 AM – 5:30 PM
Tue:8:00 AM – 5:30 PM
Wed:8:00 AM – 5:30 PM
Thu:8:00 AM – 5:30 PM
Fri:8:00 AM – 5:30 PM
Sat:8:00 AM – 5:30 PM
Sun:8:00 AM – 5:30 PM
Contact Us
Message sent. We'll get back to you soon.